Context voor ShareDotDoc

Een innovatief project

We hebben vele grote politieke verschuivingen en acties gezien de afgelopen jaren. Daarbij zijn activisme en mobilisatie van burgers steeds belangrijker geworden, zeker voor kwetsbare groepen zoals vrouwen- en LHBTQIA- geleide bewegingen. Share.Doc draagt bij aan deze politieke verandering door het werk dat de vrouwenorganisaties en fondsen over de gehele wereld doen een gezicht te geven en ze financieel te versterken. 

De tijd is rijp!
Met veranderingen in de manier waarop mensen hun geld besteden, onder andere met crowdfunding en peer-to-peer platforms, is er een verschuiving naar de ‘deeleconomie’ merkbaar. Denk aan de explosieve groei van platforms zoals Uber, AirBnB, of Snapp car.

Share.Doc volgt deze trend: het platform past als gegoten in deze markt maar focust zich in tegenstelling tot hun voorlopers, op ‘goed doen’. We gebruiken hierbij een andere strategie dan het type fondsenwerving dat we kennen van de goede doelen wereld. Share.Doc draagt bij aan verbinding: het platform is zelf niet actief om per nieuwsbrief of anderszins donaties te werven, wij bieden mensen een extra optie om bij te dragen aan een betere wereld.